ЗА НАС   |   УПРАВЛЕНИЕ   |   ПОРТФОЛИО   |   ДРУЖЕСТВА   |   КОНТАКТИ   |   НОВИНИ   
news
Новини:

24 Октомври, 2006 г.

Добре дошли на нашия нов уебсайт!


Връзки:
 Ауто 1 ООД
 Иновасис ООД
 Еспас Ауто ООД
 Илина Кар ООД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ер Ем Джи Холдинг


Ер Ем Джи (RGM) е дружество с ограничена отговорност, създадено през 2005г., притежаващо дялове в 9 компании, някои от които с над десетгодишна история.

Груповата структура обхваща компании опериращи в следните отрасли: внос и търговия с автомобили, резервни части, автосервизна дейност, разработване на софтуерни продукти, управление и отдаване под наем на недвижими имоти.

Основната дейност на Ер Ем Джи ООД е да придобива участия в други дружества и да участва активно в стратегическото им управление. Приоритет на дружеството е да оказва съдействие и компетентна помощ по отношение на различни направления от дейността на всяка от организациите в неговия портфейл. Инвестициите в дружества, към които компанията проявява дългосрочен интерес са насочени към нуждата от добро управление и финансови средства.

Основната задача на Ер Ем Джи Холдинг е да управлява финансовите си ресурси и дъщерните си дружества така, че да увеличава постоянно тяхната икономическа ефективност, синергии и възможности.
За Нас   |   Управление   |   Портфолио   |   Дружества   |   Контакти   |   Новини   
Copyright © 2006 RMG Holding. All rights reserved. Design & coding by AV Studio Design